Heakord

  • Sise- ja välikoristus
  • Eritööd
Hoolitseme teie maja siseruumide ja välisterritooriumi puhtuse eest.
Heakorrateenus tagab puhtuse ning korrashoiu nii kinnistu väliterritooriumil kui ka üldkasutatavates siseruumides.